Välkommen till Lilla Bommen

ETT CENTRALT OCH ÄLVNÄRA FRAMTIDSOMRÅDE

Precis som hela världen. Fast nära.

Lilla Bommen utvecklas från renodlat kontorsområde till en levande och dynamisk stadsdel. Med sitt centrala och vattennära läge är det stadens mest spännande utvecklingsområde. Ett område med lång historia. En plats dit människor kommit i alla tider. För att umgås, köpslå, arbeta och kanske för att få en liten bit av världen. Nu vänder vi staden mot vattnet och låter Lilla Bommen och kajen återigen bli en färgstark stadsdel med internationella intryck och självförtroende. Det mest lokala vi har ska helt enkelt bli vårt mest centrala. Vårt mest göteborgska och vår historia bli vår framtid. Det är här det nya urbana och vattennära Göteborg utvecklas. Välkommen till framtidsområdet Lilla Bommen.

Gröna hyresavtal

2010 lanserade Vasakronan som första bolag i Sverige så kallade gröna hyresavtal, något som i dag har utvecklats till branschstandard.

Våra gröna hyresavtal är en av många delar i vårt hållbarhetsarbete. I ett grönt hyresavtal kommer vi överens om ett flertal konkreta åtgärder som ska bidra till en bättre miljö. Som hyresvärd eftersträvar vi att alla fastigheter ska vara miljöcertifierade enligt LEED med lägst nivå Guld eller motsvarande. Vi satsar också på miljövänliga transporter, effektiva energisystem, hållbara val av material vid ombyggnation samt andra energibesparande åtgärder. Tillsammans med våra hyresgäster samverkar vi och förenklar hållbarhetsarbetet genom exempelvis rätt förutsättningar att sortera avfall, koll på drift och förbrukning av energi, vatten- och energisnåla vitvaror och hög grad av återbruk av material i inredning m.m. Givetvis levererar vi löpande information om lokalen för hyresgästens egna CSRD redovisning.

Vill du veta mer om våra gröna hyresavtal, hör av dig till: daniel.jighede@vasakronan.se

Följ med oss till framtidens Lilla Bommen redan nu.

Redan idag erbjuder Lilla Bommen ett lysande läge mitt i staden med all tänkbar kommunikation i direkt närhet. Det är dessutom Göteborgs enda på riktigt centrala vattennära läge. Välkommen till ett framtidsområde i stark utveckling med innovativa kontorslösningar, spännande boendeformer och oväntade upplevelser.

Lilla Bommen. Stora världen.

VATTENNÄRA

Lilla Bommen är en av få platser i Göteborg där den urbana staden når ända fram till älvens kant. I takt med utvecklingen fylls kajen på med liv och rörelse. Den nya bron knyter samman staden över älven och det unika brorummet för samman kajen med stadens vardagliga rytm. Parker och gröna stråk skapar platser för samvaro, rekreation och lek.

DYNAMISKT

Området kommer att bli ett spännande möte mellan det lekfulla och det välordnade. Stadsdelen lockar en variation av verksamheter och bostäder, med rätt  förutsättningar för hållbara och jämställda livsstilar. Här finns plats för olika individers initiativ och kreativitet mellan människor. Här blandas det internationella med det lokala, det lilla med det stora.

ÖPPET

Lilla Bommen är fyllt av liv dygnets alla vakna timmar och erbjuder hela stadens upplevelser och aktiviteter. Trygga och smarta stråk utvecklas, gör mötesplatser tillgängliga och blir tillsammans med kollektivtrafikens knutpunkter stadens viktigaste pulsåder - en förutsättning för hållbara resmönster och en hållbar stad.

Lilla Bommen. Stora världen.

PRECIS SOM HELA VÄRLDEN. FAST NÄRA.

Nu bygger vi vidare på platsens utåtriktade historia med plats för människor, nya byggnader, kontor, handel, service, kultur och platser att mötas, arbeta, leva och uppleva. Här knyts staden ihop över älven och närmare vattnet kan du inte komma.

Endast några hundra meter bort ligger Västlänkens uppgång, Centralstationen, Nils Ericsonterminalen liksom direkt påfart till E45. Det är inte för inte som vi säger Lilla Bommen – stora världen.

Lilla Bommen

Från renodlat kontorsområde till en levande och vattennära stadsdel.

Läs mer om de olika fastigheterna genom att föra musen över kartan.

Läppstiftet

Göteborgs mest ikoniska byggnad precis på kajkanten. Ett välkänt landmärke synonymt med ett färgstarkt och nytänkande företagande. 32 000 kvm 80-talsdesign fyllt med flexibla och moderna kontor, konferens, coworking, vinbar, reception, restaurang, bageri och caféer samt en färgstark innergård och park öppen för alla.

Älvblick

I Fastigheten Älvblick får man direkt access till torget och kajen. Närmsta granne blir det ikoniska Läppstiftet. Välkommen till 10 000 kvm kontor, hotell, café och restaurang.

Kommande projekt.

Älvporten

Älvporten kommer, tillsammans med Kaj 16, att utgöra porten in från Hisingsbron. Välkommen till 18 000 kvm ljusa lokaler i direkt kajläge.

Kommande projekt.

Bromästaren

Ett steg närmare centralstationen och mittemot Platinan planeras fastigheten Bromästaren med 18 000 kvm kontor, bostäder, handel och service.

Kommande projekt.

Kaj 16

Ett smart, öppet och attraktivt landmärke i trä med direkt access till kajen, älven och bron. På 30 000 kvm ges plats för en mix av större företag, innovatörer, entreprenörer och besökare.

Byggstart 2023, inflyttning 2027.

Platinan

En profilbyggnad som på sina 60 000 kvm erbjuder hotell, konferens, coworking, kontor, cykelservice, gym, nöjen, mat och dryck. Fastigheten färdigställdes 2022 och blev det första projektet i utvecklingen av Lilla Bommen där citykärnan förlängs, knyts ihop över älven och vattnet ges tillbaka till göteborgarna.

Götakvarteret Hus A

På Götatunnelns överdäckning planeras för fyra byggrätter där Vasakronan är en av fyra markanvisade parter. Vasakronans avser förvärva Kv A som omfattar ca 33 000 kvm för kontorslokaler och centrumverksamhet.

Preliminär byggstart under 2026

Kromet

Modern kontorsfastighet invid Göta Älv som erbjuder goda parkerings- och kommunikationsmöjligheter. 12 000 kvm med kajstråket precis intill.

VÅRA PROJEKT I LILLA BOMMEN

Intresserad av ett kontor i Lilla Bommen?

Fyll i intresseformuläret, så kontaktar vår uthyrare dig inom kort.